SAMOA FUNERALS AUSTRALIA

                          Sydney, Melbourne & Brisbane

download (1)

Sydney:   Mob: 0450 314 992

               Mob: 0404 293 517

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/samoafunerals/

46463514_1118502938312073_8494837556435746816_n dove traditional

Its a Celebration of Life & the Human Spirit. Let us lend a helping hand. Helping families and friends, honour their loved ones.

‘Samoa Funerals’ believe in the dignity of the loved ones and their families. Its service is all about understanding the need of its clients by way of cultures, customs and their beliefs.

 

‘Samoa Funerals’ has a ‘Ground Policy’ and ‘Motto’ to its service; “Your Dignity Is Our Service”

 

This ‘Motto’ is only practiced and performed during those in the hierarchy status. It is with careful consideration where our culture is not to be abused in its practise. The principal and management believes in the best dignified send off for our loved ones, to show them our deepest gratitude, and a farewell of utmost respect.

“Samoa Funerals is prepare to serve You” 24/7

FA'AMATALAGA :

O le ‘Samoa Funerals’ na ulua’i fa’avaeina i Sini i le 1994 i lalo o le igoa ‘South Pacific Funerals’. O le ulua’i Pule Faatonu lava i lea vaitaimi, na ia tilotilo ma le toto’a i le mana’omia lea o lea ituaiga o auaunaga, e tautua ai i manaoga o tagata atumotu pasefika o Ausetalia, i taimi o fa’anoanoaga ma le mautonu ona o le maliu ma le oti e aafia ai aiga.

O ia vaega na saili ai loa le ulua’i Pule Faatonu i se avanoa e a’oa’oina ai i le auaunaga i le vaaiga a le susuga ia John Williams o le O’Hare Funeral Services, ona mulimuli ane lea ma fa’avaeina ai loa le auaunaga i lea vaitaimi na fa’aigoaina o le ‘South Pacific Funerals’.

Na sologa lelei le aga’i i luma o le auaunaga se ia o’o ina toe taliu mo Samoa le pule faatonu ona o lona valauina e galue fesoasoani ai mo le ta’ita’i ma le Itu Agai mo nai tausaga, ma o le afuaga fo’i lea o le lape ai le toe faafouina o le lesitaraina faaletulafono o le ‘South Pacific Funerals’.

I le tausaga 2013 na fanau mai ai loa le igoa fou o le ‘Samoa Funerals’ i lalo lava o le ta’ita’iga a le pule faatonu tuai o le ulua’i auaunaga. O lona uiga o le ‘Samoa Funerals’ e le fou I le malae ma le auaunaga. O lo’o i ai pea i le tomai ta’ita’i o le ulua’i tautua o Falemaliu Pasefika i Ausetalia.

 

E talitonu le ‘Samoa Funerals’ i le mamalu ma tamali’iaga o aiga ma e ua valaauina e le Atua. O lana auaunaga e laualuga i lona malamalama lea i manaoga o e auauna i ai, e ala lea ia latou tu ma aganu’u, lo latou soifuaga masani ma o latou talitonuga.

O le ‘Samoa Funerals’ e i ai lona ‘Anava’ ma lona ‘Manulauti’ e limata’ita’ina ai lana auaunaga; “O lou Tamali’iaga o Lana Auaunaga lea” (Your Dignity is Our Service)

 

O lenei ‘Manulauti’ e le so’ona fa’atinoina, ae fa’ato’a fa’aaogaina lava pe a ua tatu ai. E pei o upu masani a le atunu’u; “O le fa’aaloalo ua tatau mo e ua tatau i ai”. E manatu fo’i le Pulega Fa’atonu, o taimi fa’apenei, o a lava a tatou pelega ina ia saga maualuga ma fa’amapu’e ai le toe mafutaga ma e pele i mafutaga, o le taimi fo’i lenei ua le tatau ai ona toe tu’ua.

ABOUT US:

‘Samoa Funerals’ first established in Sydney in 1994 under the name ‘South Pacific Funerals’. The Principal Funeral Director at the time saw the opportunity of such service, catering to the needs of Pacific Islander communities of Australia, in times of sadness and uneasiness within the affected families.

 

The founder and principal funeral director sought out an apprentice with Mr John Williams of O’Hare Funeral Service and then later set up what was then known as ‘South Pacific Funeral’.

The operation went very well until its principal funeral director left Australia for his political calling from his home country of Samoa, to serve the leaders and the Opposition’s political party for a period of years, and ‘South Pacific Funerals’ then lapse with re-registration.

 

In 2013 the new name of ‘Samoa Funerals’ was born, with the old and original principal funeral director. Therefore, ‘Samoa Funerals’ is not new to the field. It is backed by the expertise of the first Pacific Islander funeral operator. With all his knowledge and experienced in the field.

 

‘Samoa Funerals’ is prepare to serve you twenty four hours and seven days a week, (24/7), the main purpose of our establishment.

* Required

CONTACT US:

Sydney Head Office

890 Canterbury Rd,

ROSELANDS NSW 2196

Tel: 02 8712 9789

Mob: 0450 314 992 or 0404 293 517

Email: [email protected]

Web: www.samoafunerals.com

Facebook: facebook.com/samoafunerals/

 

Sydney, Melbourne, Brisbane

Copyright © 2017 Samoa Funerals

vvvvvv

Vui Seigafolava Masinamua

Principal Funeral Director

Naomi T Masinamua

Executive Director

Silo Paulo

Funeral Consultant

download (1)
Twitter circle blue large Facebook square blue large peteru

Faitau Leteru Reupena.

Funeral Director - Brisbane

Samoa Funerals

naomi 99 2 46463514_1118502938312073_8494837556435746816_n qqqq Samoa Funerals Pty Ltd Link button